Genius lighting & power

Belysningsstolpen utan nätanslutning

Självklart har vi koll på vem som tillverkar

Vi undersöker noga vem som tillverkar det vi förmedlar.

Helt självförsörjande på ström. Effektiv belysning även i nordens bistra klimat.

Finns i olika storlekar för såväl den lilla gångstigen eller gårdsplanen till flerfiliga motorvägar.

Smart styrning via webbplattform. Kan justeras i grupper och med olika belysnings scenarier.

Fabriksbesök

En söndag i maj passade vi på att besöka fabriken. Egen vindtunnel, balanseringsutrustning, klimatkammare av olika slag, föråldrings teststationer gav ett mycket seriöst intryck och hela fabriken var gedigen med stationer för varje steg.

Försäljningsbolaget

Användningsområden

Här kommer ett axplock om vart vi ser främsta användningsområden med produkten.